VÅRA VILLKOR

Cookies på unikfast.se

Unikfast.se använder så kallade cookies för att kunna utveckla och optimera webbplatsens funktioner och ha möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt. Syftet är att innehållet ska bli mer relevant och förenkla för dig som besökare.

En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära. Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Temporära cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies på unikfast.se för att kunna

Som besökare hos unikfast.se har du möjlighet att hindra användningen av cookies

Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en användare på webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta innebär även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av unikfast.se som det är tänkt.

Integritetspolicy för UNIKFAST

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du ska vara säker på att vi hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarfullt sätt. I den här integritetspolicyn hittar du en övergripande information om hur vi hanterar personuppgifter och följer gällande lagstiftning. Vi förklarar också vilka rättigheter du har gentemot oss på UNIKFAST och hur du kan använda dem.

Det är viktigt att du känner dig bekväm med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför ber vi dig att läsa igenom texten noga. Genom att använda unikfast.se accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på support@unikfast.se.

Vilken information samlar vi in?

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Till exempel när du anlitar en mäklare, anmäler dig till en bevakningstjänst, besöker vår hemsida eller är i kontakt med UNIKFAST på annat sätt, som till exempel på visning eller via kontaktformulär. Vi kan även komma att samla in information från tredje part, exempelvis ägarinformation från Lantmäteriet eller komplettering av adressuppgifter. Vilken information vi väljer att samla in om dig beror på hur och varför vår kontakt har uppstått. Exempel på personuppgifter är:

Varför behöver vi dina uppgifter?

Det huvudsakliga syftet med den personuppgiftsbehandling som UNIKFAST utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter. Några av dem är rent juridiska, vi behöver spara dem för att kunna följa gällande lagstiftning, till exempel fastighetsmäklarlagen. Vid andra tillfällen behöver vi spara dina personuppgifter för att fullgöra våra avtal, ge dig det vi har lovat eller för att kunna erbjuda dig så bra och anpassade tjänster som möjligt.

UNIKFAST behandlar personuppgifter för följande ändamål, baserat på följande lagliga grunder:

Ändamål med behandlingen

Laglig grund för behandlingen (varför behandlingen är nödvändig – kursiv text)

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter

Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig

För att kunna förmedla bostäder och tjänster till dig

Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig

För att kunna ge dig den kundservice och hjälp du kan behöva rörande våra tjänster

Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig

För att kunna hantera ditt eventuella deltagande i tävlingar och event

Uppfylla avtal och andra berättigade intressen

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagar, lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt fastighetsmäklarlagen

Följa tillämplig lagstiftning

För kundgrupps- och marknadsanalys i syfte att förbättra våra tjänster för dig

Andra berättigade intressen

För utskick av erbjudanden och marknadsföring

Andra berättigade intressen

Vad är berättigat intresse?

När vi använder oss av den lagliga grunden berättigat intresse innebär det att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse, till exempel att kunna erbjuda dig boenderelaterade produkter och tjänster. Det kan också handla om att vi vill följa upp ditt besök på en visning eller ditt köp av en bostad. Ytterligare ett berättigat intresse är att hålla våra tjänster så användarvänliga och relevanta för dig som möjligt. Därför behöver vi analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund. Vårt syfte är att ge dig service i form av relevant kommunikation, olika tjänster samt relevanta och anpassade erbjudanden. För den lagliga grunden – berättigat intresse – görs alltid en intresseavvägning mellan intresset av UNIKFAST:s behandling av personuppgifter och individens intresse av att skydda sina personuppgifter.

Varför behöver vi ditt personnummer?

Ibland behöver vi ditt personnummer eftersom det är det enda sättet att kunna säkerställa din identitet vid till exempel avtalsskrivning. Vi kommer endast behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

UNIKFAST säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar naturligtvis inte ut dina personuppgifter till vem som helst. I vissa fall kan vi dock komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter. Om det sker ser vi till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet. Nedan är kategorier av mottagare som vi kan dela dina uppgifter med.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

UNIKFAST och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att våra leverantörer och samarbetspartners lever upp till samma säkerhets- och skyddsnivå som tillämpas i EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter lagras av UNIKFAST under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Det kan vara så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra det vi lovat dig enligt våra avtal eller andra åtaganden. Det kan även vara så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. UNIKFAST gallrar registrerade personuppgifter regelbundet. UNIKFAST vidtar även rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att radera inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter.

Dina rättigheter

Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.

Tänk på att du har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för att kontakta dig. Exempelvis kan du välja att inte bli kontaktad via e-post eller sms. Du har också möjlighet att undanbe dig olika typer av utskick, exempelvis nyhetsbrev. I sådana fall ska du inte invända mot behandling av uppgifterna utan enbart kontakta oss och begära begränsning i kommunikationskanalerna som vi använder.

Det kostar ingenting att använda sina rättigheter. Om en begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig kommer vi dock att ta ut en avgift som täcker våra administrativa kostnader kopplade till denna begäran. Det kan också hända att vi nekar en begäran som är ogrundad eller orimlig.

Har du klagomål?

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till landets tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen som ansvarar för uppföljning och tillsyn av oss och andra bolag som hanterar personuppgifter på den svenska marknaden.

Kontaktuppgifter:
Sverige: Datainspektionen
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Kontaktuppgifter till UNIKFAST

Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina rättigheter

heter kopplade till hanteringen av personuppgifter? Kontakta oss gärna.

UNIKFAST
Odengatan 16

114 24 STOCKHOLM
support@unikfast.se

+46(0)8-409 454 10