Vallentuna Angarns-Lundby 1:46,

Vallentuna Angarns-Lundby 1:46,

Vallentuna /Vallentuna, Körlinge, Stockholms län

PRIS: 1,650,000.00 kr Utgångspris
TYP: Tomt
BYGGÅR:

TOMTYTA: 1775 kvm
Varmt välkommen till grönskande Körlinge, Vallentuna. Här saluförs nu två färdigstyckade tomter invid varandra med förhandsbesked från kommunen för att bygga 1,5 plans hus med dubbelgarage. Denna tomt Angarns-Lundby 1:46 har en tomyta om 1775kvm och är belägen i ett lugnt grönskande läge ca 10 minuter från Vallentuna Centrum, Bussarna i Karby och Arninge Centrum. Man når även Täby, Upplands väsby och Norrtälje på ca 20min. Området har stor potential och har påbörjats exploateras. Vallentuna som kommun har har en stark tillväxt starka framtida exploateringsmöjligheter. Här har man möjligheten att efter köp, försälja skogsbruket som följer med på tomten och bygga sitt drömhus.

På denna tomt finns idag förhandsbesked från kommunen för att bygga 1,5 plans hus med dubbelgarage.
Del av Vallentuna Angarns-Lundby 1:3, som har avstyckats hos Lantmäteriet.

Skäl för beslutet enligt bifogat dokumentation;
Byggnationen står inte i strid med kommunens intentioner i översiktsplanen. De föreslagna husen ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Kommunen har inga planer på att detaljplanera i området. Det finns inget allmänintresse i att marken blir obebyggd. Åtgärden påverkar vaken jordbruk eller skogsbruk. Vatten och avlopp går att anlägga. Byggnationen påverkar inte landskapsbilden. Det är inget stort bebyggelsetryck i området. Det finns inga kulturvärden i området. Byggnationen innebär inte någon miljöpåverkan.


Fastigheten är idag fri från pantbrev. Som köpare får du således ta ut nya pantbrev efter behov.

Vatten:
På grannfastigheten finns idag en borrad brunn för vatten som man har möjlighet att nyttja via servitut.

Avlopp:
Minireningsverk via servitut.

Väg:
Grusväg finns i anslutning till tomten.

Intresseanmälan

Ansvarig mäklare

Karta

Vallentuna Angarns-Lundby 1:46,

Beskrivning

TOMTYTA: 1775 kvm
Varmt välkommen till grönskande Körlinge, Vallentuna. Här saluförs nu två färdigstyckade tomter invid varandra med förhandsbesked från kommunen för att bygga 1,5 plans hus med dubbelgarage. Denna tomt Angarns-Lundby 1:46 har en tomyta om 1775kvm och är belägen i ett lugnt grönskande läge ca 10 minuter från Vallentuna Centrum, Bussarna i Karby och Arninge Centrum. Man når även Täby, Upplands väsby och Norrtälje på ca 20min. Området har stor potential och har påbörjats exploateras. Vallentuna som kommun har har en stark tillväxt starka framtida exploateringsmöjligheter. Här har man möjligheten att efter köp, försälja skogsbruket som följer med på tomten och bygga sitt drömhus.

På denna tomt finns idag förhandsbesked från kommunen för att bygga 1,5 plans hus med dubbelgarage.
Del av Vallentuna Angarns-Lundby 1:3, som har avstyckats hos Lantmäteriet.

Skäl för beslutet enligt bifogat dokumentation;
Byggnationen står inte i strid med kommunens intentioner i översiktsplanen. De föreslagna husen ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Kommunen har inga planer på att detaljplanera i området. Det finns inget allmänintresse i att marken blir obebyggd. Åtgärden påverkar vaken jordbruk eller skogsbruk. Vatten och avlopp går att anlägga. Byggnationen påverkar inte landskapsbilden. Det är inget stort bebyggelsetryck i området. Det finns inga kulturvärden i området. Byggnationen innebär inte någon miljöpåverkan.


Fastigheten är idag fri från pantbrev. Som köpare får du således ta ut nya pantbrev efter behov.

Vatten:
På grannfastigheten finns idag en borrad brunn för vatten som man har möjlighet att nyttja via servitut.

Avlopp:
Minireningsverk via servitut.

Väg:
Grusväg finns i anslutning till tomten.

Fakta

Byggnaden

Allmänt om fastigheten

Taxeringskod: 210, Småhusenhet, tomtmark

Taxeringsvärde: 955000

VA: Vatten saknas. Avlopp saknas