Lenngrensgatan 2,

Lenngrensgatan 2,

Stockholm / Stockholms län

RUM: 4 rum och kök
BOAREA: 101 kvm
PRIS: Kontakta mäklare
AVGIFT: 3866 inkl. värme (obl. tillägg för tv,tele,bredband tillkommer 200kr/mån)
TYP: Bostadsrätt
BYGGÅR: 2015

Intresseanmälan

Karta

Lenngrensgatan 2, STOCKHOLM

Beskrivning

Fakta

Byggnaden

Byggnadstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 2015

Uppvärmning: Fjärrvärme och el (direktverkande)

Typ av ventilation: FTX-ventilation

Energiprestanda: 0

Datum: 2017-05-24

Energiklass: C

Allmänt om fastigheten

Andel i Föreningen: 0.5035

Föreningen

Föreningen: Föreningen består av 225 st bostadsrättslägenheter i en huskropp samt 8 st lokaler. Föreningen äger marken och är klassad som äkta. Gemensamma utrymmen: Cykelrum, innergård med lekyta och cykelställ samt rullstols- och barnvagnsrum. Sophantering: Soprum för hushållssopor finns i anslutning till varje trapphus huvudentré. Ett källsorteringsrum finns även tillgängligt med ett stort antal kärl för diverse typer av återvinning. Internet / TV: Föreningen har IP-TV från Ownit, basutbudet ingår som ett obligatoriskt tillägg i månadsavgiften. I tjänsten ingår även access till Ownit Stream. Fiberanslutning från Ownit Bredband via Stokab, 250/250 Mbps ingår som ett obligatoriskt tillägg i månadsavgiften. Det går att uppgradera till 1 000/1 000 Mbps mot en avgift. Avgift: I månadsavgiften ingår värme, fastighetsel för allmänna utrymmen, sophantering och fastighetsskötsel. Vatten, el och digitala tjänster (IP-TV och bredband) tillkommer som obligatoriska tillägg som specificeras separat på avgiftsavin. Föreningen har ett avtal för el och vatten för samtliga lägenheter och respektive lägenhetsinnehavare betalar för sin egen förbrukning. Debitering sker månadsvis och avräknas efter verklig förbrukning. För att trygga föreningens långsiktiga finansiering för fastighetsunderhåll och ökade kostnader för reparationer har styrelsen beslutat att höja avgifterna med 5% från och med 1 april 2021. I nuläget finns inga planerade avgiftsförändringar. Dock kan förslag om höjning/sänkning av avgiften ske senare under året enligt styrelsen 2022-02-07. Pantsättningsavgift: Föreningen tar ut pantsättningsavgift. Avgiften är 1% av gällande prisbasbelopp (47 600 kr år 2021), dvs 476 kr. Överlåtelseavgift: Föreningen tar ut överlåtelseavgift på 2,5% av gällande prisbasbelopp (47 600 kr år 2021), dvs 1 190 kr, som betalas av köparen Parkering: Det finns 158 bilplatser, varav 50 st har laddmöjlighet för elfordon. Det finns även ett antal handikapplatser och dubbelplatser. Avgift för garageplats är 2 209 kr (år 2021) för enkel- respektive 3 533 kr för dubbelplats. Utöver etta tillämpas boendeparkering via Stockholm stad. Kommande renoveringar: Då byggnaden är ca 4 år gammal behövs inga större reparationer eller omfattande renoveringar. Ägande: Det är tillåtet med släkt-/föräldra- och barnägande i föreningen. Inget särskilt krav finns på andelsstorlek. Juridisk person accepteras ej Övrigt: Överlåtelse- samt pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Uppgifterna i denna objektsbeskrivning är grundade på av säljaren och av berörd förening lämnad information. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera dessa uppgifter med föreningen rörande kommande renoveringar och eventuella avgiftsförändringar. Köpare/spekulanter är medvetna om att bostaden köpes i befintligt skick och uppmanas att undersöka bostaden ordentligt. Köparen uppmanas att kontrollera bostadens bo- och biarea om denna är väsentlig för köparen. Observera att nedtagning av väggar och/ eller väsentliga förändringar och ingrepp i bärande konstruktioner och ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten av en lägenhet är alltid en fråga för föreningens styrelse att ta ställning till i varje enskilt fall. Detta gäller även om förändringen inte medför risker för byggnadens konstruktion. Köpare uppmanas även att kontrollera eventuella byggplaner o.s.v. i området om detta är av betydelse för köparen.