Fornborgsvägen 48D,

Fornborgsvägen 48D,

Huddinge / Stockholms län

TOMTAREA: 1640 kvm
PRIS: 4,195,000.00 kr Föreslagen budstart
TYP: Tomt
BYGGÅR:

Nu finns möjligheten att skapa ditt drömboende från start

Bostäder får byggas dock kan även medges att i huvudbyggnad inreds lokal för handel, hantverk och kontor för verksamhet av icke störande art och och förenliga med bostadsändamålet. Verksamhet skall helt föreläggas inomhus. Högst fyra parkeringsplatser får anordnas på tomten.
Minsta tomtstorlek är 800 kvm. Högst en femtedel (1/5) av fastighetsarean får bebyggas. Högst en huvudbyggnad och komplementbyggnad får uppföras. Komplementbyggnad får inte ges större byggnadsarea än 50 kvm. Huvudbyggnad får innehålla högst 2 lägenheter, varav en får högst vara 65kvm bruttoarea. Huvudbyggnad skall uppföras i en våning med suterrängvåning. Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 5,0 meter och högsta nockhöjd är 7,0 meter. För komplementbyggnad är högsta byggnadshöjd 3,0 meter och största taklutning 27 grader.
Huvudbyggnad skall placeras minst 4 Meter från fastighetsgräns och komplementbyggnad minst 1 meter från fastighetsgränsen.

Servitut till Norrsskenet 3
Rätt att inom område x anlägga, underhålla och förnya parkering och gångväg, inklusive trappor och tillhörande anordning

Huset på tomten räknas som huvudbyggnad i dagsläget.

Bostadsavtal med hyresgäst fram till sommaren 2022.

Ni kan beräkna preliminär anläggningsavgift enligt 2021 års VA-taxa via följande länk.
https://www.stockholmvattenochavfall.se/anslutning#!/berakna-din-anlaggningsavgift

Fastigheterna ligger inte inom ett fördelningsområde för gatukostnader och behöver således inte erlägga någon gatukostnadsersättning.

Det finns 1 st pantbrev uttagna om sammanlagt 1 802 000 kr.
Planbestämmelser: Detaljplan

Föreliggande objektbeskrivning är upprättad i enlighet med information från ägaren och Lantmäteriets fastighetsinfo. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera dessa uppgifter i enlighet med köparens undersökningsplikt. Areauppgiften är hämtad från Lantmäteriets fastighetsinfo. Boarea kan variera beroende på skillnader mellan olika uppmätningsnormer. Huruvida uppgiften stämmer med dagens mätmetod kan inte garanteras. Köparen uppmanas att kontrollera bostadens boarea före köpet som ett led i sin undersökningsplikt.

Kontakta ansvarig mäklare för vidare frågor och funderingar.
Det är okej att gå ut för att titta på tomten.

Intresseanmälan

Ansvarig mäklare

Extra kontakt

Karta

Fornborgsvägen 48D, Huddinge

Beskrivning

Nu finns möjligheten att skapa ditt drömboende från start

Bostäder får byggas dock kan även medges att i huvudbyggnad inreds lokal för handel, hantverk och kontor för verksamhet av icke störande art och och förenliga med bostadsändamålet. Verksamhet skall helt föreläggas inomhus. Högst fyra parkeringsplatser får anordnas på tomten.
Minsta tomtstorlek är 800 kvm. Högst en femtedel (1/5) av fastighetsarean får bebyggas. Högst en huvudbyggnad och komplementbyggnad får uppföras. Komplementbyggnad får inte ges större byggnadsarea än 50 kvm. Huvudbyggnad får innehålla högst 2 lägenheter, varav en får högst vara 65kvm bruttoarea. Huvudbyggnad skall uppföras i en våning med suterrängvåning. Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 5,0 meter och högsta nockhöjd är 7,0 meter. För komplementbyggnad är högsta byggnadshöjd 3,0 meter och största taklutning 27 grader.
Huvudbyggnad skall placeras minst 4 Meter från fastighetsgräns och komplementbyggnad minst 1 meter från fastighetsgränsen.

Servitut till Norrsskenet 3
Rätt att inom område x anlägga, underhålla och förnya parkering och gångväg, inklusive trappor och tillhörande anordning

Huset på tomten räknas som huvudbyggnad i dagsläget.

Bostadsavtal med hyresgäst fram till sommaren 2022.

Ni kan beräkna preliminär anläggningsavgift enligt 2021 års VA-taxa via följande länk.
https://www.stockholmvattenochavfall.se/anslutning#!/berakna-din-anlaggningsavgift

Fastigheterna ligger inte inom ett fördelningsområde för gatukostnader och behöver således inte erlägga någon gatukostnadsersättning.

Det finns 1 st pantbrev uttagna om sammanlagt 1 802 000 kr.
Planbestämmelser: Detaljplan

Föreliggande objektbeskrivning är upprättad i enlighet med information från ägaren och Lantmäteriets fastighetsinfo. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera dessa uppgifter i enlighet med köparens undersökningsplikt. Areauppgiften är hämtad från Lantmäteriets fastighetsinfo. Boarea kan variera beroende på skillnader mellan olika uppmätningsnormer. Huruvida uppgiften stämmer med dagens mätmetod kan inte garanteras. Köparen uppmanas att kontrollera bostadens boarea före köpet som ett led i sin undersökningsplikt.

Kontakta ansvarig mäklare för vidare frågor och funderingar.
Det är okej att gå ut för att titta på tomten.

Fakta

Byggnaden

Allmänt om fastigheten

Taxeringskod: 220, Småhusenhet, bebyggd

Taxeringsvärde: 2814000

Taxeringsvärde för byggnad: 926000

Taxeringsår: 2016

VA: Kommunalt vatten året om. Kommunalt avlopp